2013 Ko Dan Ja Shim Sa - Sa Dan Candidate Presentation of Chil Sung O Ro Hyung